Buhalterinės apskaitos paslaugos apima:

 • Pirminių dokumentų registravimą;
 • Ilgalaikio turto apskaitą;
 • Atsargų apskaitą, inventorizacijų registravimą;
 • Personalo apskaitą, darbo užmokesčio skaičiavimą;
 • Mokesčių skaičiavimą ir įtraukimą į apskaitą;
 • Ataskaitų, deklaracijų ir pranešimų kontroliuojančioms institucijoms rengimą ir pateikimą įstatymų nustatyta tvarka ir data;
 • Bandomojo balanso ir pelno nuostolio ataskaitos bei pirkėjų ir tiekėjų balansų paruošimą už kiekvieną mėnesį;
 • Tarpinės (ketvirtinės) finansinės atskaitomybės paruošimą;
 • Metinės finansinės atskaitomybės paruošimą;
 • Ataskaitų paruošimą ir pateikimą VMI, Sodrai, Statistikos departamentui, Aplinkos ministerijai, bankams ir kitoms įstaigoms;
 • Atskaitingų asmenų dokumentų apdorojimą.