Atsižvelgiant į Jūsų įmonės specifiką, Jūsų poreikius bei pageidavimus, galime teikti šias papildomas paslaugas:

  • Gamybų registravimą, gamybų savikainų skaičiavimą ir planavimą;
  • Mokėjimo pavedimų atlikimą internetinėje banko sistemoje;
  • Kasos operacijų atlikimą ir kasos dokumentų išrašymą;
  • Ataskaitų bankui rengimą ir pateikimą;
  • Priminimo laiškų skolininkams siuntimą;
  • Akcininkų registrų ir operacijų žurnalų pildymą;
  • Apskaitos politikos ruošimą;
  • Apleistos apskaitos sutvarkymą;
  • Sutarčių auditą.