Teikiame profesionalią pagalbą privačioms įmonėms mokesčių ir apskaitos klausimais.

 

Mokesčių konsultacijos

  • Padedame apskaičiuoti mokesčius ir parengti mokesčių deklaracijas.
  • Supažindiname su mokesčių taupymo galimybėmis, remdamiesi Lietuvoje galiojančiais įstatymais.
  • Atliekame teminius mokesčių patikrinimus, kurie apima tam tikro mokamo mokesčio per tam tikrą laikotarpį apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimą. Atlikus patikrinimą, pateikiamos rekomendacijos, kaip ištaisyti aptiktas klaidas.
  • Išanalizavę kliento poreikius teikiame mokesčių planavimo, priežiūros, mokestinio atstovavimo paslaugas.
  • Konsultuojame: pridėtinės vertės, pelno, gyventojų pajamų, nekilnojamojo turto ir kitais mokestinių įstatymų taikymo atvejais.

Apskaitos konsultacijos

  • Konsultuojame apskaitos vedimo ir atskaitomybės, socialinio draudimo klausimais, padedame sudaryti įmonių apskaitos politiką.
  • Padedame kilus klausimams taikant Tarptautinius apskaitos standartus ir Lietuvos verslo apskaitos standartus, atliekant konsolidavimą ar tiesiog apskaitant sudėtingesnius sandorius arba ūkines operacijas.
  • Objektyviai įvertiname Jūsų finansininkų apskaitos vedimo tvarką, tiksliai apibrėžiame apskaitos trūkumus, teikiame išsamias rekomendacijas dėl netikslumų šalinimo bei pačios apskaitos sistemos optimizavimo.